Bài viết về chủ đề "bức cung"

BỨC CUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bức cung
Tư vấn về tội bức cung

Tư vấn về tội bức cung

Tội bức cung là hành vi sử dụng các thủ đoạn trái pháp luật của người tiến hành điều tra, truy tố, xét xử buộc người bị thẩm vấn khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết >>