Bồi thường khi thu hồi đất có nhiều người cùng sử dụng
|

Bồi thường khi thu hồi đất có nhiều người cùng sử dụng

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, phát triển của đất nước, Nhà nước sẽ có những quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp để xây dựng các công trình. Để làm được điều đó, Nhà nước bắt buộc phải thu hồi đất, sau đó tiến hành bồi thường cho chủ sở hữu đất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí