Bài viết về chủ đề "bồi thường về đất đai"

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường về đất đai
Bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi, tìm kiếm nghề nghiệp

Bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi, tìm kiếm nghề nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp thu hồi đất nông nghiệp và xác định mức bồi thường hỗ trợ đào tạo chuyển đổi, tìm kiếm nghề nghiệp. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thực hiện quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất theo quy định thế nào?

Thực hiện quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất theo quy định thế nào?

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>