Bài viết về chủ đề "bồi thường trong lao động"

BỒI THƯỜNG TRONG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường trong lao động
Hỏi về tự ý bỏ việc phải bồi thường bao nhiêu

Hỏi về tự ý bỏ việc phải bồi thường bao nhiêu

Thưa luật sư, tôi kí hợp đồng lao động 1 năm và đã làm việc được 7 tháng thì tôi tự ý bỏ việc không báo trước bây giờ bên công ty yêu cầu tôi phải bồi thường 5 tháng lương tương ứng là hơn 15 triệu hiện tại ở công ty tôi còn 3 triệu tiền lương chưa lĩnh. Mong luật sư giải đáp như vậy có đúng quy định pháp luật không? Trường hợp này xử lý thế nào?

Chi tiết >>