Quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
|

Quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

Tình trạng ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm hành đầu không chỉ tại Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Bởi ô nhiễm môi trường có thể gây ra nhiều hậu quả không chỉ trực tiếp làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng con người mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nền klinh tế đất nước.

Chi tiết
Gọi ngay