Bài viết về chủ đề "bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm"

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
Cố ý gây thương tích gây tổn hại đến sức khỏe của người khác

Cố ý gây thương tích gây tổn hại đến sức khỏe của người khác

Gia đình anh tôi đang ngồi ăn cơm thì có một nhóm côn đồ ở cùng xóm xông vào đánh 01 người bạn của anh tôi, thấy vậy cả nhà can ra thì bị nhóm côn đồ mang theo nhiều hung khí nguy hiểm(đã có tổ chức, cùng với những tin nhắn đe dọa đánh người bạn của anh tôi) xông vào đập phá tài sản và đánh cả gia đình anh tôi, thấy vậy anh tôi đã chạy đi trình báo công an.

Chi tiết >>