Bài viết về chủ đề "bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra"

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Tư vấn về bồi thường trong tai nạn giao thông

Tư vấn về bồi thường trong tai nạn giao thông

Hỏi: Con tôi tham gia giao thông bị tai nạn xe máy, cảnh sát giao thông đến lập biên bản. Tuy nhiên cảnh sát chưa kết luận đúng sai mà để cho gia đình tự xử lí với nhau. Biên bản có nội dung như sau: Đường giao thông đô thị rộng 8.5m, không bị che khuất tầm nhìn, thời tiết bình thường. VÌ phía bên trái có lề mốc nên lấy phía bên trái theo chiều đi của xe con tôi làm căn cứ, thì xe máy con tôi cách lề trái 5.0m, xe máy của người kia cách lề trái 4.7m

Chi tiết >>