Bài viết về chủ đề "Bồi thường thiệt hại do lỗi vô ý"

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO LỖI VÔ Ý - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Bồi thường thiệt hại do lỗi vô ý
Tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt hại?

Tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt hại?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi vp luật sư. Tôi xin hỏi người tham gia giao thông đúng đường, làn đường, đúng luật đâm phải người tham gia giao thông cố tình đi ngược chiều trên đường cao tốc, đường cấm đi ngược chiều... thì bản thân người tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt không? quy định cụ thể thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>