Bài viết về chủ đề "bồi thường thiệt hạ"

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hạ
Xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mình có thuê 1 căn nhà để mở quán nét (trò chơi điện tử), bên cạnh quán mình cũng có cô A thuê nhà để mở quán bán rau. Nhà mình và nhà cô A không có xích mích hay gây hấn gì.

Chi tiết >>