Hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình bị thu hồi đất ở
|

Hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình bị thu hồi đất ở

Nội và ngoại em cùng chung một khu xóm thuộc phường H. Bà nội cho ba em ra ở riêng và cho một phần đất ở cất nhà. Ba em đứng tên quyền sử dụng đất đó. Đến 2014 ông ngoại em cho mẹ 185,5m2 đất và mẹ em được đứng tên quyền sử dụng đất này là 100m2 đất thổ cư và 85,5m2 đất lâu năm. Cho em hỏi trường hợp bị dự án quy hoạch cả ba và mẹ em đều bị mất trắng hết diện tích của 2 thửa đất này thì ba và mẹ em có được dự án bồi thường cấp

Chi tiết
Tư vấn miễn phí