Tư vấn về bồi thường đất và nhà ở do giải tỏa sắp xếp đô thị
|

Tư vấn về bồi thường đất và nhà ở do giải tỏa sắp xếp đô thị

Nhà tôi hiện có 300m2 nhưng chỉ bị giải tỏa 90m2 để mở rộng làn đường, chỉnh trang đô thị, còn lại 210m2 thì không bị ảnh hưởng nhưng lại thuộc diện giải tỏa sắp xếp, chỉnh trang đô thị vì nhà tôi nằm gần ngã tư. Vậy cho tôi hỏi thế nào là giải tỏa sắp xếp và chế độ đền bù như thế nào? Xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí