Bài viết về chủ đề "bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ"

BỒI THƯỜNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ
Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật sẽ phải bồi thường như thế nào?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật sẽ phải bồi thường như thế nào?

Chào luật sư cho e hỏi Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật như sau: Em làm ở bệnh viện em vừa ký hợp đồng (1 năm) từ ngày 01/06/201x đến ngày 31/05/201x. Nhưng đến ngày 24/06/201x e xin nghỉ không hưởng lương 1 tháng từ ngày 01/07/201x. Vì bận việc gia đình.hiện tại bv vẫn chưa mua BHXH và BHYT cho e dù e đã làm 5 tháng thử việc, trong hợp đồng mới ký thì bv sẽ mua BHYT và BHXH từ ngày 01/06/201x.

Chi tiết >>