Thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư?
|

Thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư?

Luật sư tư vấn về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, phương án bồi thường, mức bồi thường và những vấn đề pháp lý liên quan. Để làm rõ những vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn dưới đây.

Chi tiết
Đất được sử dụng là lối đi chung có đươc bồi thường khi Nhà nước thu hồi không?
|

Đất được sử dụng là lối đi chung có đươc bồi thường khi Nhà nước thu hồi không?

Đất thuộc lối đi chung mà nằm trong thửa đất của nhà em nếu sau này nhà nước quy hoạch vậy có phải đền bù cho nhà em không.(Trong khi đó đất thuộc lối đi chung này là nằm trong thửa đất nhà em được mẹ em chừa ra để tạo lối đi chung cho các con, nhưng khi cắt làm sổ đỏ thì họ nói diện tích lối đi chung này không được nằm trong sổ đỏ. Vậy lối đi chung này sau này nếu nằm trong diện quy hoạch thì mẹ em có nhận được tiền đền bù không. Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169