Bài viết về chủ đề "bồi thường dây điện"

BỒI THƯỜNG DÂY ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường dây điện
Một số vấn đề về liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Một số vấn đề về liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Khi đường dây điện được kéo qua, gia đình tôi sống gần ở đó, có bị ảnh hưởng không? Phạm vi an toàn để ở là cách đường dây bao nhiêu? Và cách tính để bồi thường đất còn lại là như thế nào? Tại đường dây xuyên qua giữa vườn nên sau khi trừ khoảng an toàn, nếu diện tích đất còn lại mỗi bên còn nhỏ không canh tác được, liệu tôi có được bồi thường toàn bộ vườn không?

Chi tiết >>