Điều kiện để được bồi thường đất tái định cư theo Luật Đất đai 2013
|

Điều kiện để được bồi thường đất tái định cư theo Luật Đất đai 2013

Mình có một vấn đề liên quan đến đền bù đất ở muốn hỏi: Nhà mình trước đây có diện tích 150m2. Năm 2008 có dự án cầu đường bộ qua nên nhà mình đã bị mất đất chỉ còn 40m2. Nhà mình đã được đền bù 1 lô đất tái định cư (trên cùng địa bàn phường với nhà cũ) mua với giá nhà nước. Sau đó mình đã bán lô đất này vì điều kiện kinh tế.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí