Cách tính định mức và tiền bồi thường khi nhà nước chia lại đất như thế nào?
Hoàng Tuấn Anh

Cách tính định mức và tiền bồi thường khi nhà nước chia lại đất như thế nào?

Tôi muốn hỏi công ty tư vấn một số vấn đề như sau: Năm 1994 tôi được chia ruộng cùng với mẹ tôi, với định mức lúc đó là 507m2/người. Sổ đỏ khi được giao là 1593 m2, (chỉ có 2 khẩu) và phần ưu tiên cho gia đình liệt sỹ. Năm 2011 khi nhà nước thu hồi đất làm đường đã lấy vào hơn 750 m2. khi đó nhà tôi có được một suất đất dịch vụ 80m2.

Chi tiết
Bồi thường đất khai hoang và các tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Phạm Diệu

Bồi thường đất khai hoang và các tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Tôi xin hỏi một vài vấn đề như sau: Bố mẹ tôi có mảnh vườn khai hoang từ năm 1990 qua nhiều năm cải tạo và đầu tư hiện nay đã trở thành một mô hình trang trại với quy mô nhỏ với hơn 54 gốc ổi với tuổi khoảng 4 năm và rất nhiều loại cây ăn trái khác cùng với hai dãy chuồng vịt, ngan đẻ khoảng 100 m vuông, hai dãy chuồng lợn một dãy 80m,một dãy 40m cùng 2 dãy chuồng gà,1 nhà kho để thức ăn chăn nuôi khoảng 24m, một dãy nhà ở có bể nước, sân phơi khoảng 35m cùng với mặt sân gạch để chăn nuôi...

Chi tiết
Hotline: 1900 6169