Bài viết về chủ đề "bồi thường chi phí đầu tư vào đất"

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường chi phí đầu tư vào đất
Thu hồi đất thuê từ quỹ đất của xã, phường có được bồi thường hay không?

Thu hồi đất thuê từ quỹ đất của xã, phường có được bồi thường hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc bồi thường chi phí vào đất khi Nhà nước thu hồi đất thuê lại từ quỹ đất công ích xã, phường. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện được bồi thường về đất đối với đất tạm giao!

Điều kiện được bồi thường về đất đối với đất tạm giao!

Luật sư tư vấn về trường hợp bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất giao cho doanh nghiệp. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>