Chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng
|

Chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng

Những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 cho chúng ta thấy sự qua trọng của việc làm như thế nào bởi tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta cao hơn bao giờ hết. Dịch bệnh khiến các công ty đóng cửa vì không có đơn hàng dẫn đến thua lỗ, phải cắt giảm nhân công, chưa bao giờ có việc làm lại quan trọng hơn tiền lương như thời điểm hiện nay. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, việc tuân thủ pháp luật về lao động cũng phải được đặt lên hàng đầu, muốn chấm dứt hợp đồng lao động cũng phải thực hiện đúng trình tự, th

Chi tiết
Tư vấn miễn phí