Bài viết về chủ đề "bồi thường bằng hiện vật"

BỒI THƯỜNG BẰNG HIỆN VẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường bằng hiện vật
Tư vấn về chế độ bồi thường bằng hiện vật.

Tư vấn về chế độ bồi thường bằng hiện vật.

Tôi làm Xquang tại 1 bệnh viện nhà nước. Trước đây bệnh viện vẫn trả tiền phụ cấp độc hại cho nhân viên khoa tôi theo qui định 10000đ/ ngày. Nhưng từ khi thông tư 25/2013/TT-BLDTBXH có hiệu lực, mức phụ cấp được qui đổi thành hiện vật thì khoa tôi không được nhận khoản phụ cấp độc hại này nữa (cả hiện vật cũng không được) với lý do là nơi làm việc đã an toàn. tôi xin hỏi quý luật sư cơ quan tôi làm vệc làm như thế có đúng không?

Chi tiết >>