Bài viết về chủ đề "bồi hoàn chi phí đào tạo"

BỒI HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi hoàn chi phí đào tạo
Vấn đề bồi hoàn chi phí đào tạo khi nghỉ việc trước thời hạn cam kết

Vấn đề bồi hoàn chi phí đào tạo khi nghỉ việc trước thời hạn cam kết

Vào năm 2011 tôi có viết cam kết xin học bổng theo ngân sách nhà nước tại nước ngoài (giấy cam kết do tôi ký và ubnd xã xác nhận) và chấp nhận đền bù hoàn toàn chi phí học nếu không về phục vụ hoặc phục vụ dưới 10 năm. Sau đó tôi đi học tại nước ngoài 1 năm, và về nước đợi 8 tháng mới được bố trí công việc. Nay tôi làm việc được 2 năm và do hoàn cảnh gia đình tôi muốn nghỉ việc

Chi tiết >>