Bài viết về chủ đề "bồi hoàn"

BỒI HOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi hoàn
Ra quyết định hành chính sai, cơ quan nhà nước phải bồi thường cho ai ?

Ra quyết định hành chính sai, cơ quan nhà nước phải bồi thường cho ai ?

Tôi có mua lại 1 lô đất từ trúng đấu giá. Khi tiến hành xây dựng thì lại phát hiện sai sót của Sở Tài nguyên. Nên phần đất của gia đình tôi bị trừ đi 1 phần do lấn chiếm hành lang đường. Vậy ai, cơ quan nào sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi ? Thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết >>