Bài viết về chủ đề "bồi dưỡng độc hại"

BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi dưỡng độc hại
Trách nhiệm hỗ trợ và bồi dưỡng độc hại cho công nhân

Trách nhiệm hỗ trợ và bồi dưỡng độc hại cho công nhân

Em muốn tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi dưỡng độc hại cho công nhân. Ngành nghề tại công ty em là chế biến sản xuất rau củ quả. em muốn hỏi tại bộ phận vận hành lò hơi, bộ phận nạp liệu, và bộ phận xử lí nước thải dược hưởng chế độ như thế nào và áp dụng thông tu quyết định nào. Em cảm ơn

Chi tiết >>