Bài viết về chủ đề "bồi dưỡng"

BỒI DƯỠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi dưỡng
Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Tư vấn miễn phí về trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức được cơ quan cử đi học sau đại học nhưng không tham gia khóa học đã được cử đi học.

Chi tiết >>