Bài viết về chủ đề "bố trí việc làm sau khi nghỉ thai sản"

BỐ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI NGHỈ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bố trí việc làm sau khi nghỉ thai sản
Vấn đề việc làm cho lao động nữ sau khi nghỉ thai sản.

Vấn đề việc làm cho lao động nữ sau khi nghỉ thai sản.

Em làm việc tại một công ty về may mặc. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản và trở lại làm việc, công việc cũ của em đã do người khác đảm nhận, và công ty bố trí cho em làm công việc khác với mức lương và các chế độ như đối với công việc cũ. Tuy nhiên em không đồng ý với công ty mà vẫn muốn làm công việc cũ. Vậy, em xin hỏi trường hợp của em phải giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>