Bài viết về chủ đề "bổ sung thêm ngày sinh"

BỔ SUNG THÊM NGÀY SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ sung thêm ngày sinh
Bổ sung ngày tháng năm sinh trong sổ bảo hiểm xã hội

Bổ sung ngày tháng năm sinh trong sổ bảo hiểm xã hội

Được cấp lại thẻ căn cước công dân, trong đó có bổ sung ngày, tháng, năm sinh thì có cần làm thủ tục điều chỉnh lại ngày sinh trong sổ bảo hiểm xã hội không?

Chi tiết >>