Bài viết về chủ đề "bổ sung hộ tịch"

BỔ SUNG HỘ TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ sung hộ tịch
Giấy khai sinh không có ngày sinh, tháng sinh

Giấy khai sinh không có ngày sinh, tháng sinh

Trước đây giấy khai sinh của em không có ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh năm 1992. UBND xã cấp cho em một bản chính giấy khai sinh mới và 3 bản sao thì việc UBND xã cấp giấy khai sinh cho em cần phải có quyết định cải chính hộ tịch hay không hay là đăng ký lại việc sinh?

Chi tiết >>

Thủ tục đổi họ cho con khi cha là người nước ngoài

Thủ tục đổi họ cho con khi cha là người nước ngoài

Tư vấn về thủ tục làm giấy khai sinh cho con nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn và cha bé là người nước ngoài như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn thay đổi họ, tên và quy định pháp luật liên quan

Tư vấn thay đổi họ, tên và quy định pháp luật liên quan

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp thay đổi họ tên cho cá nhân và huân chương kháng chiến mang họ tên cũ thì sau khi thay đổi huân chương này có còn giá trị không?

Chi tiết >>