Bài viết về chủ đề "bổ sung di chúc"

BỔ SUNG DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ sung di chúc
Tranh chấp đất khi thay đổi di chúc

Tranh chấp đất khi thay đổi di chúc

Gửi công ty Luật Minh Gia, tôi có một số thắc mắc về việc tranh chấp đất đai mong nhận được sự giải đáp từ quý công ty. Tôi là con cả nên được mẹ tôi di chúc cho 1 mảnh đất, trong di chúc có sự đồng thuận và chữ ký của tất cả anh em trong gia đình. Tuy nhiên tôi không thực hiện chuyển sổ đỏ sang tên mình mà vẫn giữ sổ đỏ mang tên mẹ tôi.

Chi tiết >>