Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm phó giám đốc "

BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm phó giám đốc

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần.

  • 06/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phó giám đốc công ty là một trong những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp khi được giám đốc ủy quyền hoặc khi giám đốc vắng mặt. Tùy vào từng mảng công việc mà Phó giám đốc sẽ có nhiệm vụ khác nhau.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn