Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
|

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Để tìm hiểu chi tiết về trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm, bạn có tể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

Chi tiết
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH
|

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Luật Minh Gia xin tư vấn và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

Chi tiết
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất
|

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là do doanh nghiệp ban hành, các điều khoản về bổ nhiệm và quyền lợi phải phù hợp với quy định pháp luật, nếu doanh nghiệp bạn có vướng mắc hoặc muốn tìm hiểu về vấn đề này bạn có thể tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm luật sư cập nhật dưới đây.

Chi tiết
Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
|

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nội dung quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người được bổ nhiệm, ví trí, chức vụ được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng
|

Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

Luật doanh nghiệp quy định như thế nào về người quản lý doanh nghiệp? Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những ai? Điều kiện và tiêu chuẩn giữ chức danh Tổng giám đốc? Trường hợp doanh nghiệp muốn bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng giám đốc thì cần thực hiện trình tự, thủ tục gì?

Chi tiết
Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
|

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí