Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm giám đốc "

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm giám đốc

 • Bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

  Bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên.

  • 09/01/2018
  • Nguyễn Thị Hương

  Luật sư tư vấn về việc Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên muốn bổ nhiệm một người bạn là người Hàn Quốc vào làm Giám đốc điều hành công ty có hợp pháp không. Các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm người này. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần.

  • 27/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Để tìm hiểu chi tiết về trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm, bạn có tể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH.

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Luật Minh Gia xin tư vấn và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

  Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật doanh nghiệp quy định như thế nào về người quản lý doanh nghiệp? Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những ai? Điều kiện và tiêu chuẩn giữ chức danh Tổng giám đốc? Trường hợp doanh nghiệp muốn bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng giám đốc thì cần thực hiện trình tự, thủ tục gì?

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

  Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ.

  • 04/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người được bổ nhiệm, ví trí, chức vụ được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất.

  • 09/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là do doanh nghiệp ban hành, các điều khoản về bổ nhiệm và quyền lợi phải phù hợp với quy định pháp luật, nếu doanh nghiệp bạn có vướng mắc hoặc muốn tìm hiểu về vấn đề này bạn có thể tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm luật sư cập nhật dưới đây.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×