Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm giám đốc"

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm giám đốc
Bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Luật sư tư vấn về việc Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên muốn bổ nhiệm một người bạn là người Hàn Quốc vào làm Giám đốc điều hành công ty có hợp pháp không. Các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm người này. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Nội dung Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần gồm thông tin về CTCP bổ nhiệm, cuộc họp ĐHĐCĐ, người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

Bổ nhiệm và bãi nhiệm tổng giám đốc như thế nào là đúng

Công ty cổ phần S là một Cty niêm yết. Theo Điều lệ Cty thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Tháng 10/2007, Chủ tịch HĐQT Cty lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bãi miễn TGĐ cũ (là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm TGĐ mới.

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nội dung quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người được bổ nhiệm, ví trí, chức vụ được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>