Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm chức vụ "

BỔ NHIỆM CHỨC VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm chức vụ

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh.

  • 10/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong bất cứ hoạt động nào cũng cần đến một người lãnh đạo, quản lí và chịu trách nhiệm cũng như chỉ huy hiệu quả công việc. Một người lãnh đạo, quản lí giỏi sẽ là động lực mang đến cho công ty kết quả tốt. Vì vậy, đối với các chức danh lãnh đạo, quản lí như trường phòng cần được xem xét kỹ, thực hiện các thủ tục theo quy định để được bổ nhiệm. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH.

  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×