Bài viết về chủ đề "bổ nhiệm chức vụ"

BỔ NHIỆM CHỨC VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bổ nhiệm chức vụ
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh gồm thông tin về công ty, thông tin về bộ phận kinh doanh, nội dung và lý do bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng kinh doanh, thời gian và hiệu lực thi hành như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>