Bài viết về chủ đề "bố mẹ cho đất"

BỐ MẸ CHO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bố mẹ cho đất
Đứng tên quyền sử dụng đất khi được bố mẹ mua cho

Đứng tên quyền sử dụng đất khi được bố mẹ mua cho

Bố mẹ tôi mua cho tôi một mảnh đất và bố mẹ tôi muốn chỉ có một mình tôi đứng tên trên sổ bìa đỏ thì tôi có cần bản chứng thực có xác nhận của chính quyền địa ,phương về việc bố, mẹ tôi chỉ cho riêng tôi và đó là tài sản riêng của tôi không? Giấy tờ để chứng minh vấn đề này là loại giấy gì?

Chi tiết >>