Muốn thực hiện giám định dấu vân tay thì phải thông qua thủ tục như thế nào?
|

Muốn thực hiện giám định dấu vân tay thì phải thông qua thủ tục như thế nào?

Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định là biện pháp thu thập chứng cứ được quy định tại BLTTHS 2015. Đương sự hoặc người đại diện của đương sự có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Chi tiết
Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?
|

Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?

Trong quá trình tố tụng, muốn giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, trước hết giai đoạn thu thập chứng cứ chứng minh cần phải được thực hiện một cách minh bạch khách quan. Chứng cứ là phương tiện để chứng minh các sự kiện có ý nghĩa với việc giải quyết vụ án. Do vậy, chứng cứ bao gồm nhiều loại, được cơ quan tiến hành tố tụng thu thập đúng với quy định pháp luật. Để hiểu thêm về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Luật Minh Gia như sau :

Chi tiết
Tư vấn miễn phí