Bài viết về chủ đề "bộ luật tố tụng dân sự 2004"

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2004 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật tố tụng dân sự 2004
Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự - sửa đổi bổ sung năm 2011

Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự - sửa đổi bổ sung năm 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012; dưới đây là một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung), xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Chi tiết >>