Bài viết về chủ đề "bộ luật lao động sử đổi "

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬ ĐỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật lao động sử đổi

 • Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động

  Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

  • 05/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  Chi tiết
 • Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×