Hết hạn hợp đồng vẫn tiếp tục làm việc quyền lợi thế nào?
|

Hết hạn hợp đồng vẫn tiếp tục làm việc quyền lợi thế nào?

Quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở hợp đồng lao động với sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên người lao động và người sử dụng lao động để cùng đạt được lợi ích của mình. Hợp đồng lao động là hình thức hữu hiệu nhất để thiết lập và duy trì quan hệ lao động. Vậy khi nào quan hệ lao động sẽ bị chấm dứt? Khi hết hạn hợp đồng nhưng người lao động vẫn đang làm việc thì quyền và nghĩa vụ của các bên thế nào? Vấn đề này được Luật Minh Gia tư vấn chi tiết qua bài viết sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí