Nghỉ việc không lương, ngừng đóng BHXH có được hưởng trợ cấp mất việc?
|

Nghỉ việc không lương, ngừng đóng BHXH có được hưởng trợ cấp mất việc?

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương để điều trị bệnh tật, ốm đau có đúng không? Thời gian người lao động nghỉ ốm có được tính là thời gian làm việc thực tế để thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn NLĐ có được bồi thường?
|

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn NLĐ có được bồi thường?

Khi thực hiện hợp đồng lao động, nhiều khi vì một số lí do người lao động hoặc người sử dụng muốn chấm dứt việc thực hiện hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chưa nắm rõ các quy định của pháp luật dẫn đến việc chấm dứt chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169