Bài viết về chủ đề "bộ luật lao động 2015"

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật lao động 2015
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động: quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Chi tiết >>