Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?
Trần Việt Dũng

Lời khai có phải chứng cứ duy nhất để buộc tội hay không?

Trong quá trình tố tụng, muốn giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, trước hết giai đoạn thu thập chứng cứ chứng minh cần phải được thực hiện một cách minh bạch khách quan. Chứng cứ là phương tiện để chứng minh các sự kiện có ý nghĩa với việc giải quyết vụ án. Do vậy, chứng cứ bao gồm nhiều loại, được cơ quan tiến hành tố tụng thu thập đúng với quy định pháp luật. Để hiểu thêm về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của Luật Minh Gia như sau :

Chi tiết
Hotline: 1900 6169