Bài viết về chủ đề "bộ luật đất đai"

BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật đất đai
Cá nhân hiến tặng đất cho tổ chức tôn giáo có được không?

Cá nhân hiến tặng đất cho tổ chức tôn giáo có được không?

Luật sư tư vấn về việc cá nhân có được phép hiến tặng đất cho tổ chức tôn giáo không? Thủ tục để hiến tặng như thế nào? Quy định pháp luật như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cho tặng tài sản giữa bố mẹ và con như thế nào?

Thủ tục cho tặng tài sản giữa bố mẹ và con như thế nào?

Luật sư tư vấn về thủ tục tặng cho tài sản. Trường hợp bố mẹ muốn tặng cho con tài sản là đất đai thì thủ tục như thế nào? Các văn bản pháp luật quy định về vấn đề này như sau:

Chi tiết >>

Vi phạm hợp đồng thuê quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

Vi phạm hợp đồng thuê quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc kết thúc hợp đồng thuê đất nhưng bên thuê không chịu thanh lý hợp đồng phải làm thế nào? Thủ tục khởi kiện đòi lại đất gồm những bước nào? Vấn đề này được quy định tại các văn bản pháp luật như sau:

Chi tiết >>