Bài viết về chủ đề "bộ luật dân sự năm 2015"

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bộ luật dân sự năm 2015
Phân chia di sản thừa kế không để lại di chúc thế nào?

Phân chia di sản thừa kế không để lại di chúc thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về phân chia di sản thừa kế của mẹ để lại không lập di chúc theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Bị tai nạn giao thông trách nhiệm bồi thường được thực hiện như thế nào?

Bị tai nạn giao thông trách nhiệm bồi thường được thực hiện như thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đổi họ cho con sau ly hôn cần sự đồng ý của người cha không?

Đổi họ cho con sau ly hôn cần sự đồng ý của người cha không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề thay đổi họ cho con sau khi ly hôn mà không cần sự đồng ý của người cha có được hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Khai nhận di sản thừa kế có bắt buộc thực hiện tại nơi có đất hay không?

Khai nhận di sản thừa kế có bắt buộc thực hiện tại nơi có đất hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề thực hiện ủy quyền khai nhận di sản thừa kế tại nơi không có bất động sản. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề gì?

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai anh em ruột và phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề nào?

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Định đoạt di sản thừa kế khi một trong những người thuộc hàng thừa kế ở nước ngoài được không?

Định đoạt di sản thừa kế khi một trong những người thuộc hàng thừa kế ở nước ngoài được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp muốn thực hiện định đoạt di sản thừa kế khi một trong những người thuộc hàng thừa kế đang ở nước ngoài. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hồ sơ vay vốn tín dụng cá nhân bao gồm những loại giấy tờ gì?

Hồ sơ vay vốn tín dụng cá nhân bao gồm những loại giấy tờ gì?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về hồ sơ vay vốn tín dụng cá nhân đồng thời phân tích hậu quả pháp lý khi không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Những người thừa kế không đồng ý công bố di chúc thì phải làm thế nào?

Những người thừa kế không đồng ý công bố di chúc thì phải làm thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng khi những người thừa kế không đồng ý công bố di chúc thì thủ tục phân chia phải làm thế nào theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được phân chia thừa kế di sản dùng vào việc thờ cúng hay không?

Có được phân chia thừa kế di sản dùng vào việc thờ cúng hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp phân chia thừa kế theo pháp luật mà di sản để lại dùng vào việc thờ cúng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Yêu cầu giải quyết tranh chấp mốc giới ranh giới bất động sản thực hiện thế nào?

Yêu cầu giải quyết tranh chấp mốc giới ranh giới bất động sản thực hiện thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp giải quyết tranh chấp mốc giới ranh giới giữa bất động sản theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Muốn khai nhận di sản thừa kế cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Muốn khai nhận di sản thừa kế cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất của bố mẹ khi chết không để lại di chúc theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đòi lại đất được không?

Nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đòi lại đất được không?

Luật sư giải đáp thắc mắc về việc phân chia di sản thừa kế và yêu cầu đòi lại đất khi nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giao dịch dân sự do nhầm lẫn thì có được pháp luật công nhận hay không?

Giao dịch dân sự do nhầm lẫn thì có được pháp luật công nhận hay không?

Luật sư giải đáp thắc của khách hàng về giá trị hiệu lực của giao dịch dân sự do nhầm lẫn theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Gây tai nạn giao thông phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Gây tai nạn giao thông phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đến hạn trả nợ nhưng bên vay không trả thì làm thế nào?

Đến hạn trả nợ nhưng bên vay không trả thì làm thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc về yêu cầu tư vấn bên vay không trả nợ khi đã quá thời hạn mặc dù đã liên lạc nhiều lần. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đình thờ tổ nghiệp cho cá nhân hay không

Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đình thờ tổ nghiệp cho cá nhân hay không

Luật sư tư vấn về trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dòng họ về đất tín ngưỡng theo quy định của pháp luật đất đai. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Vợ tự ý giả mạo chữ ký chồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp không

Vợ tự ý giả mạo chữ ký chồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp không

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề đòi lại nhà và đất khi người vợ tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo di chúc miệng có được phân chia không?

Di sản dùng vào việc thờ cúng theo di chúc miệng có được phân chia không?

Luật sư giải đáp thắc mắc về việc di chúc miệng định đoạt di sản dùng vào việc thờ cúng và các tranh chấp về sau. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Con nuôi đã chuyển khẩu thì còn được phân chia di sản thừa kế hay không?

Con nuôi đã chuyển khẩu thì còn được phân chia di sản thừa kế hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc về việc phân chia di sản thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 khi không để lại di chúc. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>