Hàng thừa kế thứ nhất (hàng thứ 1) gồm những ai?
|

Hàng thừa kế thứ nhất (hàng thứ 1) gồm những ai?

Luật sư tư vấn về trường hợp hỏi về hàng thừa kế thứ nhất và người hưởng thừa kế muốn thực hiện định đoạt di sản thừa kế khi một trong những người thuộc hàng thừa kế đang ở nước ngoài có được không, quy định thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí