Bài viết về chủ đề "biểu tượng thương hiệu "

BIỂU TƯỢNG THƯƠNG HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biểu tượng thương hiệu

 • Trademark - Brand - Logo hiểu theo quy định thế nào?

  Trademark - Brand - Logo hiểu theo quy định thế nào?.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong tiếng Việt người thường dùng cụm từ, thương hiệu (Trademark), khi muốn nhấn mạnh một biểu tượng thương hiệu (Logo) nhưng thương hiệu và biểu tượng thương hiệu là hai khái niệm khác nhau.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×