Bài viết về chủ đề "biểu mẫu về thuế"

BIỂU MẪU VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biểu mẫu về thuế
Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>