Bài viết về chủ đề "biểu mẫu hình sự"

BIỂU MẪU HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biểu mẫu hình sự
Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Đơn kháng cáo vụ án hình sự bao gồm nội dung về bị cáo, tội danh đã tuyên, lý do và nội dung kháng cáo và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo

Nội dung đơn kháng cáo bao gồm các thông tin về người kháng cáo, lý do kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm giải quyết, và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Thông báo về việc Kháng cáo kháng nghị quy định thế nào?

Thông báo về việc Kháng cáo kháng nghị quy định thế nào?

Mẫu số 01đ: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/20 /NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Chi tiết >>

Đơn xin sao lục bản án - quyết định tòa án

Đơn xin sao lục bản án - quyết định tòa án

Hướng dẫn thủ tục, nội dung chủ yếu trong đơn xin sao lục bản án, quyết định ; Nội dung Đơn xin sao lục bản án bao gồm các thông tin về người viết đơn, nội dung bản án xin sao lục và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>