Bài viết về chủ đề "biểu mẫu hành chính"

BIỂU MẪU HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biểu mẫu hành chính
Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB

Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB

Luật Minh Gia cung cấp mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Công văn

Mẫu Công văn

Mẫu Công văn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu

Nội dung của Giấy Giới thiệu theo mẫu được thể hiện cụ thể về đơn vị, người nhận giới thiệu, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện..., cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng theo mẫu trên đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng mẫu trên đây và mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Chi tiết >>