Mẫu Quy chế tiền lương
|

Mẫu Quy chế tiền lương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu quy chế tiền lương theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các thông tin, nội dung cơ bản như sau để các độc giả có thể tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu Biên bản cuộc họp
|

Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Mẫu Nội quy lao động
|

Mẫu Nội quy lao động

Có phải mọi doanh nghiệp có ký kết hợp đồng với người lao động đều phải đăng ký nội quy lao động hay không? Nội quy lao động cần có những thông tin gì? Quy trình đăng ký nội quy lao động như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ
|

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ ban hành Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ bao gồm thông tin bên giao, nhận hồ sơ, số lượng, thời gian và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Mẫu Công văn
|

Mẫu Công văn

Mẫu Công văn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm sau đây:

Chi tiết
Mẫu Giấy đi đường
|

Mẫu Giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, bao gồm nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí