Bài viết về chủ đề "biểu mẫu"

BIỂU MẪU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biểu mẫu
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài được quy định về trình tự, cách thức thực hiện, yêu cầu về hồ sơ và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp

Quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp phiểu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam được tiến hành và bao gồm Trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết như sau:

Chi tiết >>