Tư vấn về điều động, thuyên chuyển viên chức có thời hạn.
|

Tư vấn về điều động, thuyên chuyển viên chức có thời hạn.

Luật sư tư vấn về việc “ Điều động, thuyên chuyển có thời hạn giáo viên”. Tôi được giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh A ký quyết định điều động, thuyên chuyển có thời hạn cán bộ, viên chức. từ trường THPT huyện B đến trường THPT huyện C trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết
Chức vụ của viên chức khi được cử đi biệt phái?
|

Chức vụ của viên chức khi được cử đi biệt phái?

Tôi năm nay 52 tuổi, đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập và giữ chức vụ phó giám đốc, nay cơ quan có thẩm quyền quyết định biệt phái tôi sang cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong thời gian 3 năm, vậy trong thời gian 3 năm đó, tôi có được bổ nhiệm phó phòng của cơ quan quản lý hành chính nhà nước không? Xin trân trọng cảm ơn !

Chi tiết
Quy định về điều động, biệt phái viên chức
|

Quy định về điều động, biệt phái viên chức

Năm 2007 Tôi được Sở Nội Vụ tỉnh ký quyết định hợp đồng trong chỉ tiêu Biên chế vào làm việc tại phòng Kế hoạch Tổng Hợp- Trung tâm khuyến nông tỉnh trực thuộc Sở Nông Nghiệp &PTNT, thời gian thủ việc 1 năm. Đến tháng 3 2008 tôi được Sở Nông nghiệp& PTNT tỉnh ký quyết định tuyển dụng chính thức vào làm việc tại Trung tâm khuyến nông (Trung tâm khuyến nông là một đơn vị sự nghiệp công lập) Đến năm 2011, Trung tâm khuyến nông ra quyết định Điều động ông trạm trưởng trạm Khuyến nông huyện về Phòng

Chi tiết
Viên chức nghỉ việc có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần không?
|

Viên chức nghỉ việc có được rút bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi là giáo viên mầm non, có quyết định biên chế và làm việc từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2011 ở Huyện S-LC . Do điều kiện đi laị xa tôi đã nghỉ việc đến hôm nay là 6/3/2015 đã là 6 năm , tôi muốn rút sổ bảo hiểm có được không? Nếu được tôi cần có những thủ tục gì và quy định thế nào?Tôi xin trân thành cảm ơn!

Chi tiết
Hotline: 1900 6169