Bài viết về chủ đề "biển số xe máy"

BIỂN SỐ XE MÁY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biển số xe máy
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

Chi tiết >>