Bài viết về chủ đề "biển quảng cáo"

BIỂN QUẢNG CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biển quảng cáo
Tên biển hiệu cửa hàng phải đặt như thế nào?

Tên biển hiệu cửa hàng phải đặt như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp Tên biển hiệu cửa hàng phải đặt như thế nào? Nội dung trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở giao thông vận tải quản lý

Chi tiết >>

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

Thủ tục xin cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

Thủ tục chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ

Thủ tục chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác là đường cấp I và đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng như sau:

Chi tiết >>