Bài viết về chủ đề "biện pháp tư pháp "

BIỆN PHÁP TƯ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biện pháp tư pháp

 • Hỏi về biện pháp tư pháp với dười dưới 18 tuổi phạm tội?

  Hỏi về biện pháp tư pháp với dười dưới 18 tuổi phạm tội?.

  • 14/03/2019
  • Ls Nguyễn Thảo

  Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin trung tâm cho tôi hỏi về vấn đề đối với người dưới 18 tuổi phạm tội - phần hình phạt và biện pháp tư pháp đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự (điều kiện áp dụng, khiển trách, hòa giải tại cộng đồng, giáo dục tại xã phường thị trấn) như thế nào? Trân trọng cảm ơn!

  Chi tiết